พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

ภายในบริเวณอันร่มรื่นแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ตัวอาคารสีเหลืองสถาปัตยกรรมยุโรปที่ออกแบบโดยมาริโอ ตามาญโญ เป็นอาคารแบบอิตาเลียนวิลล่า ที่ภายในตกแต่งแบบอาร์ตนูโว บาโรค และรอคโคโค ซึ่งเป็นที่นิยมเมื่อครั้งสร้างตึกหลังนี้เมื่อราวปี พ.ศ. 2446-2449 อาคารหลังนี้มีชื่อว่า ตำหนักจิตรลดา สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่รับรองแขกของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

แต่ปัจจุบันถูกใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ที่ยังคงเก็บรักษาสิ่งของสำคัญและเรื่องราวพระประวัติของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ อาคารติดกันสร้างในรูปแบบทันสมัยสวยงามเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ตำรวจ หรือที่เรียกกันว่าอาคารกระจก จัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของตำรวจไทย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Comments are closed.